CV
| lectures | graduate | publications


TEZ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ

  

Biten Doktora Tezi  
1.         Caner GÖÇER    Prefabrikasyon
Biten Yüksek Lisans Tezleri  
1.         293Y225 Selda BAHADIR Büyük Açıklıklı Yapıda Taşıyıcı Sistem
2.         293Y237 Nilüfer ÇATAK Büyük Açıklıklı Yapılarda Çatı Örtüleri
3.         293Y213 Behlül ÖZTÜRK Büyük Açıklıklı Yapılarda Çatı Işıklıkları
4.         294Y226 Alev AKIN Yapı Kabuğunda Dış Sıva Hasarları
5.         294Y211 Hülya DİL  Yapılaşmanın Ekolojik Yükü
6.         294Y234 Ziya YAMAÇ  Çok Katlı Çelik Yapıda Döşeme Türü Kararı Etkenleri
7.         294Y230 Nurgül PARLAK Uzay Kafes Sistem ve Örtü Elemanları
8.         295Y208 Tuğşad TÜLBENTÇİ Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi ve Kerpiç Yapıda İrdelenmesi
9.         295Y220 Gül Nur GÜNDÜZ Kerpiç Yapılarda Sıva İle Dış Yüzey Korunması 7.99
10.       296Y210 Sait Ali KÖKNAR (1) Yapısal Cam Uygulamalarında Saydamliğin İyileştirilmesi Üzerine Bir İnceleme 1.01
12.       297Y238 Gamze HELVACI (3)  GAP Bölgesi İnsan Yerleşmelerinin İyileştirilmesi amacı ile Alçı katkılı kerpiç ve Tuğla Duvarın Şanlıurfa Toplukonut Projesi Üzerinde Karşılaştırılması 1.01
13.      Zaide TOPRAK Prefabrike Sanayi Yapılarının Deprem Etkisine Göre Değerlendirilmesi (oc 2002)
14.       Emre AYAZ   Sürdürülebilir Yapılar (oc2002)
   
15.       296Y215 Fırat İBRAHİMOĞLU (3) Çelik Yapı
16.       1999        Cengiz DERİNÖZ      (4)  
17.       1999        Beylem AYDINAY  (7) Yapıların Depremdeki Davranışı
18.       1999        Tanem EREN (8) Yapıların İçten Giydirilmesi
19.       296Y247 Gökhan ATAMAN     (4)

Humus Yapı   

 

2000 yılı girişli öğrenciler

 
20. Serkan İKİZ  
21. Deniz KUŞASLAN  
22. Umut ALMAÇ  
23. Ozan ÖZYİĞİT  
24. Ayça TARTAR  
25. Emre AYAZ  
2001 yılı girişli öğrenciler  
26.Ayşe Tuğba BAYRAKTAR  
27.Melike ÖZBUDAK  
28.Alper DOĞAN  
29.Nazlı TEKİN  
İzinli/beklemede Yüksek Lisans Tezleri  
30.     296Y203 Seçkin ÇOBAN         (2) Prefabrikasyon
31.     1999        Serzan GÖK             (5) Kapıda Kalite
32.     295Y203 Oğuz CANKAN        (1) Çelik Yapı
33.     294Y208 İmran AĞAN            (2) Fizibilite

34.     296Y1247 Gökhan ATAMAN

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri